Ciudades cerca de Hanoi, Vietnam

Las 30 ciudades más cercanas a Hanoi en la provincia de Thái Nguyên, Vietnam: una lista con las localidades más importantes ordenadas por provincia y país.

Lista con las ciudades cerca de Hanoi, Vietnam

Ciudad Estado/Provincia País Distancia
Son TayHà Tây Vietnam37.42
Bac GiangBắc Giang Vietnam44.36
Hai DuongHải Dương Vietnam50.68
Viet TriPhú Thọ Vietnam54.31
Hoa BinhHòa Bình Vietnam58.19
Thai NguyenThái Nguyên Vietnam62.68
Nam DinhNam Định Vietnam76.89
Thai BinhThái Bình Vietnam81.6
Ninh BinhNinh Bình Vietnam87.1
HaiphongQuảng Ninh Vietnam88.67
Tuyen QuangTuyên Quang Vietnam108.76
Bac KanBac Kan Vietnam121.63
Yen BaiYên Bái Vietnam124.68
Hong GaiQuảng Ninh Vietnam129.31
Lang SonLạng Sơn Vietnam129.37
Thanh HoaThanh Hóa Vietnam134.24
PingxiangGuangxi China149.89
Cam PhaQuảng Ninh Vietnam151.69
Cao BangCao Bằng Vietnam185.26
Xam NuaHouaphan Laos200.2
Son LaSon La Vietnam202.44
Ha GiangHà Giang Vietnam217.76
Lao ChiLào Cai Vietnam251.75
VinhNghệ An Vietnam258.59
Luan ChauĐiện Biên Vietnam269.06
Ha TinhHa Tinh Vietnam298.51
QinzhouGuangxi China301.6
WenshanYunnan China305.38
NanningGuangxi China319.97
XiangkhoangXiangkhoang Laos320.06

Mapa con las ciudades cerca de Hanoi, Vietnam